Kyssesyken

Informasjon om kyssesyken.

Symptomer på kyssesyken

Vær oppmerksom på den lange inkubasjonstiden ved kyssesyken.

Kyssesyken er litt spesiell ved at den kar lang inkubasjonstid på 30-50 dager og i den første perioden når sykdommen bryter ut er sykdomsbildet ofte relativt mildt med vanlige influensasymptomer. Etter hvert blir imidlertid symptomene tydeligere og typiske for kyssesyken.

Typiske symptomer på kyssesyken er:
  • Halsbetennelse med hovne mandler med grått belegg/ puss.
  • Hovne og ømme lymfeknuter på hals, lyske og i arm hulene.
  • Hoven milt og/ eller hoven lever.
  • Slapphet og tretthet.
  • Mange får litt feber i starten av sykdomsløpet.
Mindre vanlige symptomer på kyssesyken er:
  • Hodepine.
  • Muskelsmerter.
  • Pustevansker på grunn av ekstremt hovne mandler (veldig uvanlig).
Unngå enkelte former for fysisk aktivitet.

Oppsøk alltid lege ved mistanke om kyssesyken for å få korrekt diagnose. Det er viktig at man er klar over at man har kyssesyken slik at man unngår aktiviteter som kan skalde lever og milt.


Copyrighted content. All Rights Reserved.